Suneschtraal tanz emaal

Textanfang: Suneschtraal tanz emaal, d Summermusig ghöör i schoo.
Tonart: D - Dur (2#)
Sprache: Mundart
Akkorde zur Begleitung: 3 Akkorde: D, G, A7
AutorIn: Bond Andrew
Kategorien: Sommer, Sonne
Quelle: Suneschtraal tanz emaal
Verlag: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
ISBN: 3-906720-71-3
Spielbeschrieb: nicht vorhanden
Notenblatt: nicht vorhanden